Etiquetes per xeringues


Codificades per color i patró segons la normativa internacional (ISO 26825: 2008) i d'acord amb les recomanacions de SEDAR, SENSAR i ISMP-Espanya i dels organismes i institucions europees i internacionals

Gestionen la identificació segura de substàncies injectades durant l'anestèsia o reanimació.

Detalls del producte

  • A l'etiqueta s'indica el nom genèric del medicament i, mitjançant color i patró, el grup terapèutic, així com la seva dosificació.
  • Disponible una àmplia llista de medicaments. Possibilitat d'etiquetes anònimes o personalitzades.
  • Sistema de porta-rotlles modulars per imantació, transparents i oberts. Asèptics i reutilitzables. Els porta-rotlles estan dissenyats per facilitar l'extracció i manipulació de cada etiqueta amb una sola mà, si cal.

Característiques

  • Evita possibles incidències en anestèsia per error en l'administració d'un medicament.
  • Pre-impreses en qualsevol idioma.
  • Per medicaments amb noms similars, es destaca amb lletres majúscules aquelles lletres distintives (TML).
  • S'utilitzen només unitats de mesura acceptades internacionalment i pantones normalitzats.