LAPAROTEX


Apòsits de teixit no teixit de viscosa i poliéster, de gran capacitat d'absorció, d'ús específic per laparoscòpia. No desprenen partícules. Exempts de resines lligants. No contenen làtex.

Compleixen amb la norma UNE-EN 1644 i amb els assaigs de biocompatibilitat de la normativa UNE-EN ISO 10993.

Composició: 70% viscosa – 30% poliéster

Detalls del producte

  • Apòsit específic, eficaç i segur per ús en laparoscòpia. Evita la manipulació d'apòsits tradicionals.
  • Disponible en format pla i també enrotllat per facilitar la seva introducció, manipulació i extracció a través del tròcar.
  • Amb fil de contrast radiològic RX de color verd per una millor visualització.
  • Evita un possible oblit, amb una cinta testimoni per tenir el control de l'apòsit en tot moment.
  • Permet alhora la neteja interna del tròcar, evitant que la càmara pugui embrutar-se en el seu pas pel tub i assegurant la correcta visibilitat en tot moment.

Característiques

  • Esterilizat per vapor d'aigua.
  • Molt absorbent.
  • No desprèn partícules.
  • Hipoalergènic i no irritant.
  • Transpirable.